su deposu izolasyonu ve yalıtımı hizmeti uygulama örneği

Su depoları, temel su kaynaklarımızdan biridir ve bu nedenle iyi korunmalıdır. Su depolarının sızdırmazlığını sağlamak için kullanılan su deposu izolasyonu yöntemleri oldukça önemlidir. Bu makalede, su deposu izolasyon yöntemlerini inceleyeceğiz ve su depolarınızı uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde korumanıza yardımcı olacak bilgiler sunacağız.

Çimento esaslı sürme ya da püskürtme yöntemli sistemler

Tüm sürülerek ya da püskürtelerek uygulanan sistemlerde, başarının temeli, uygulanacak yüzeyin durumudur. En iyi, en kaliteli çimento esaslı yalıtım malzemesi bile kullanılsa, nihayetinde uygulama yüzeyi standartlara uygun değilse sonuç hüsran olacaktır. Bu tip malzemeler ancak, sağlam, düzgün, boşluksuz, rötre ya da sünme yapmamış yüzeylere uygulanabilmektedir. Uygulamalar, min. 3 kat yapılmalı, katlar arası ortalama 1’er günlük bekleme süresine uyulmalı, uygulanan malzemenin çatlamaması için kürlenmesine izin verilmeli, son kat uygulamadan sonra min. 7 gün beklenmelidir. Taban ve düşey kenarlarında pahlar oluşturulmalı, tesisat borularının çevreleri ya da dilatasyon uygulamaları farklı malzemeler ile yalıtılmalıdır. Tüm uygulamanın, kusursuz gerçekleştirildiği durumda bile, unutulmaması gereken en önemli nokta, tam elastik çimento esaslı su yalıtım malzemelerinin çatlak kapama (çatlak köprüleme) kapasitesi 1,5 mm ile sınırlıdır.
Uygulama süresinin çok uzun olması, orta ve uzun vadede yapısal çatlakların su yalıtımını zafiyete uğratması, pratikte betonarme yüzeylerin iyi olmaması, sadece beton yüzeylere uygulanabiliyor olması, detay çözümlerin (boru ağzı, dilatasyon vbg.) yetersiz olması bizleri bu sistemden uzaklaştıran etkenlerdir.

Poliüretan esaslı sürme ya da püskürtme yöntemli sistemler

Çimento esaslı sürülerek ya da püskürtülerek uygulanan sistemlerde olduğu gibi, yine en önemli konu, uygulama yapılacak yüzeyin durumudur. Bu malzemenin de doğru performansı sağlayabilmesi için olmazsa olmaz koşullar mevcuttur. Bunların başında, uygulanacak yüzeyin nem oranı gelmektedir. Eğer, su deposu, daha önceden kullanılıp içindeki su doldurulup boşaltılmışsa, doğal olarak tüm beton yüzeyler, suyu olabildiğince emmiş demektir. Bu durumda yüzeydeki nem oranı çok yüksek olacaktır. Oysaki poliüretan sistemler, ancak yüzey nem oranının %5’in altında olması halinde uygulanabilmektedir. Kapalı bir ortamda, yüzeyde nem oranının %5’in altına inmesi neredeyse imkansızdır. Keza, yeni yapılan betonarme su depolarında da 28 günlük betonun nemini atması beklenmeli ondan sonra uygulamaya geçilmelidir. Uygulama yine 3 kat yapılmalı, katlar arası bekleme süresine uyulmalı ve son kat uygulamadan sonra da su dolumu için 7 gün beklenmelidir.
Çimento esaslı su yalıtım malzemelerine göre çok daha esnek olmasına rağmen, uygulama şartlarının çok kısıtlayıcı, uygulama süresinin çok uzun ve aynı zamanda ekonomik olmayan bir sistem olması sebebiyle, bu tip uygulama sistemini tercih etmemekteyiz.

PVC, EPDM, ya da FPO membran kaplama sistemler

Diğer iki sistemin yerine, su deposunun PVC membranla ya da FPO membranla kaplanması bize büyük avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle PVC membran kaplama sisteminde, uygulanan yüzeyin neredeyse hiç önemi yoktur. Depo yüzeyleri, ister brüt beton olsun, isterse seramik kaplanmış olsun, her halukarda PVC membran uygulanabilmektedir. Yüzeyin nemli ya da sıcaklığın düşük ya da fazla olması da uygulamaya engel bir durum değildir. Sistem, tek kat olarak uygulandığından çok hızlı uygulanmakta ve uygulama sonrası bekleme süresine ihtiyaç duyulmamaktadır. Uygulama sonrasında hemen su doldurulabilmektedir. Malzemenin esnekliğinden dolayı (yaklaşık %2 00 oranında) yapısal hareketler, su yalıtım sistemini etkilememektedir. Tüm detay çözümleri (boru ağızları, dilatasyonlar) rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Ömrünün bina ömrüyle eşdeğer olarak görülmesinden dolayı malzeme ve işçilik hatalarına karşı 10 yıl garanti verilebilmektedir. Kullanılan malzemenin “içme suyuna uygunluk” raporları mevcut olduğundan rahatlıkla içme suyu depolarında kullanılabilmektedir.
Bu kadar avantajlarıyla beraber, her zamanki gibi doğru uygulamayla, hem ekonomik hem de sağlam bir su yalıtım sistemini tercih etmememiz için hiçbir sebep yoktur.
2004 yılından beri, birçok okulun, hastanenin, konutun, alışveriş merkezinin, şehir şebeke suyu depolarının, gıda tesislerinin su deposunu PVC ya da FPO membranla gerçekleştirdik. Uygulama metrajımız 100.000 metrekareye ulaştı.

Çimento esaslı sürme ya da püskürtme yöntemli sistemler

Tüm sürülerek ya da püskürtelerek uygulanan sistemlerde, başarının temeli, uygulanacak yüzeyin durumudur. En iyi, en kaliteli çimento esaslı yalıtım malzemesi bile kullanılsa, nihayetinde uygulama yüzeyi standartlara uygun değilse sonuç hüsran olacaktır. Bu tip malzemeler ancak, sağlam, düzgün, boşluksuz, rötre ya da sünme yapmamış yüzeylere uygulanabilmektedir. Uygulamalar, min. 3 kat yapılmalı, katlar arası ortalama 1’er günlük bekleme süresine uyulmalı, uygulanan malzemenin çatlamaması için kürlenmesine izin verilmeli, son kat uygulamadan sonra min. 7 gün beklenmelidir. Taban ve düşey kenarlarında pahlar oluşturulmalı, tesisat borularının çevreleri ya da dilatasyon uygulamaları farklı malzemeler ile yalıtılmalıdır. Tüm uygulamanın, kusursuz gerçekleştirildiği durumda bile, unutulmaması gereken en önemli nokta, tam elastik çimento esaslı su yalıtım malzemelerinin çatlak kapama (çatlak köprüleme) kapasitesi 1,5 mm ile sınırlıdır.
Uygulama süresinin çok uzun olması, orta ve uzun vadede yapısal çatlakların su yalıtımını zafiyete uğratması, pratikte betonarme yüzeylerin iyi olmaması, sadece beton yüzeylere uygulanabiliyor olması, detay çözümlerin (boru ağzı, dilatasyon vbg.) yetersiz olması bizleri bu sistemden uzaklaştıran etkenlerdir.

Poliüretan esaslı sürme ya da püskürtme yöntemli sistemler

Çimento esaslı sürülerek ya da püskürtülerek uygulanan sistemlerde olduğu gibi, yine en önemli konu, uygulama yapılacak yüzeyin durumudur. Bu malzemenin de doğru performansı sağlayabilmesi için olmazsa olmaz koşullar mevcuttur. Bunların başında, uygulanacak yüzeyin nem oranı gelmektedir. Eğer, su deposu, daha önceden kullanılıp içindeki su doldurulup boşaltılmışsa, doğal olarak tüm beton yüzeyler, suyu olabildiğince emmiş demektir. Bu durumda yüzeydeki nem oranı çok yüksek olacaktır. Oysaki poliüretan sistemler, ancak yüzey nem oranının %5’in altında olması halinde uygulanabilmektedir. Kapalı bir ortamda, yüzeyde nem oranının %5’in altına inmesi neredeyse imkansızdır. Keza, yeni yapılan betonarme su depolarında da 28 günlük betonun nemini atması beklenmeli ondan sonra uygulamaya geçilmelidir. Uygulama yine 3 kat yapılmalı, katlar arası bekleme süresine uyulmalı ve son kat uygulamadan sonra da su dolumu için 7 gün beklenmelidir.
Çimento esaslı su yalıtım malzemelerine göre çok daha esnek olmasına rağmen, uygulama şartlarının çok kısıtlayıcı, uygulama süresinin çok uzun ve aynı zamanda ekonomik olmayan bir sistem olması sebebiyle, bu tip uygulama sistemini tercih etmemekteyiz.

TELEFONUNUZU BIRAKIN, SİZİ ARAYALIM 📞

    Benzer Gönderiler