Su deponuz var mı?

Bir gün sahip olamayacağımızı düşündüğümüz her şeyi saklamak, biriktirmek, depolamak
isteriz. Bazılarını başarır, bazılarını başaramayız.
Suyumuz, çeşmemizden, musluğumuzdan aktığı sürece depolamayı düşünmüyoruz. Ancak ya
bir gün musluğumuzdan su gelmezse? En temel ihtiyacımızı nasıl karşılarız?
Su kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesiyle birlikte, su saklama alanları daha fazla önem
kazanmıştır. Artık hemen her binada, yapıda su depoları oluşturulmaktadır.
Fabrikalar için proses suyu, konutlar, okullar, alışveriş merkezleri, işmerkezleri için kullanım
suyu, hemen tüm yapılar için yangın suyuna ihtiyacımız var. Doğal olarak, ihtiyacımız olan
bu suyu depolamamız gerekmektedir.
Su deposu yapının neresinde olmalı? Ne kadarlık bir hacmi olmalı? Nasıl, hangi malzemeyle
imal edilmeli? Nasıl bir izolasyon yapılmalı? Statik hesabı nasıl yapılmalı? Bu soruların tek
bir cevabı yok. Su depoları, yapının, kişilerin, kurumun ihtiyacına göre tasarlanmalı bu
şartlara göre dizayn edilmelidir.
TS 1258′ e göre (yayın tarihi Ekim 1983) konutlarda su ihtiyacı günde, kişi başı min.100 litre
olarak belirlenmiştir. Ancak günümüzde, su tüketimlerimizin artması itibarıyla, bu tüketim
miktarı min 200 lt’dir.
Bu öngörüden yola çıkarak, 20 dairelik bir konutta, toplam nüfusu 80 kişi olarak kabul
edersek, 1 günlük su ihtiyacı 80 kişi x 200 lt = 16.000 litre’dir. Bu da 16 m3’lük bir su
hacmine ihtiyaç var demektir. Unutulmamalıdır ki, bu tüketim sadece konuttaki kişilerin,
temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bahçe sulama, araç yıkama vbg. tüketimler dahil
edilmemiştir.
Asıl soru, kaç günlük depolamaya ihtiyacımız var?
Parasal tasarruflarımız da buna benzer değil mi? Birikimimiz ne kadar? Hiç gelirimiz olmazsa
sabit giderlerimizi kaç gün, kaç ay, kaç yıl karşılayabilecek birikimimiz var?
http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ed33392d3a48aa1_ek.pdf?dergi=159 linkinde
Sayın Uğur Köktürk’ün yazısında belirtildiği üzere, New York’da kişi başı günlük tüketim 690
litreye varmaktadır.
Bu durumda, yukarıdaki örnekten devam edersek, 20 dairelik bir konut için, 3 gün boyunca
suyun akmayacağı kabulu ile ihtiyaç 16 m3 x 3 gün = 48 m3 olacaktır.( İstanbul İmar
Yönetmeliğine göre 9 m3 yeterli görülmektedir)

Şimdiye kadar üzerinde durduğumuz su depoları kullanım suyu depolarıdır. Diğer bir ihtiyaç
ise yangın suyu depolarıdır. İstanbul İmar Yönetmeliğine göre kat alanı 800m2’den yüksek
konutlarda, her katta iki yangın dolabı bulunmalıdır. Yangın suyu deposu da, her bir yangın
musluğu için 400 litre olarak dizayn edilmelidir. Yine örneğimizden yola çıkarak, 20 dairelik,
kat alanı 800 m2’den küçük 10 katlı bir konut için, yangın suyu deposu 10 musluk x 400 lt =
4.000 litre ( 4 m3) olmalıdır.
Su depoları, genellikle, binaların bodrum katında ya da bahçede konumlandırılmıştır.Yine
imar yönetmeliğini dikkate aldığımızda, su depolarının, yapının taşıyıcı sisteminden bağımsız
olarak yapılma zorunluluğu vardır. Ancak, pratikte gördüğümüz, su depolarının, bina kolon ve
perdelerini içine alacak şekilde imal edildiğidir. Bu durumun yarattığı iki sakıncası vardır.
Birincisi, yanal yükler etkisi altında (deprem) su deposunun frekansı ile yapının frekansı
arasında farklılık doğması, dolayısıyla yapıda burulma etkisinin göstermesidir. İkincisi ise, su
deposunun, su yalıtımı zafiyeti sebebiyle, taşıyıcı sistemin korozyona uğramasıdır.

İnşaat Mühendisi Burak Tanrıver

0f24a707d9bf007bdb1e071d3a2885fb?s=90&d=mm&r=gBurak Tanrıver, Mavi Depo’nun Kurucusu ve Genel Müdürüdür. 20 yılı aşkın süredir su deposu izolasyonu, yalıtımı ve su depolarının dezenfeksiyonu konusunda çalışmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Burak Tanrıver yüzlerce başarılı su deposu izolasyonu projesini tamamlamış, müstakil evlerden dev şehir suyu depolarına kadar pek çok su deposu projesini yürütmeye devam etmektedir. Burak Tanrıver, aynı zamanda, tüm yapıların genel su, ısı, ses ve yangın yalıtım ve izolasyon uygulamalarını yapan Tara Yalıtım Ltd. Şti'nin de kurucusu ve ortağıdır.

Scroll to Top