• 0216 371 50 25 – 0533 654 01 70
  • info@mavidepo.com

Su Deposu Su İzolasyonunun Önemi?

Bildiğimiz üzere, birçok su deposu, yapımızın bodrum katında ya da yapıya yakın bahçede yer almaktadır. Tonlarca suyu depoladığımız bu alandaki su yalıtım zafiyeti, beraberinde birçok sorunu da doğurmaktadır.

Birçok yerde, su deposunda oluşan su izolasyonu zafiyeti, çok geç fark edilmektedir. Bunun sebebi, su depolarının görüş alanımızda yer almamasıdır. Kaçımız, okulumuzun, evimizin su deposunun nerede, hangi şartlarda olduğunu biliyoruz ki?

Bodrum kata inip, su deposunu gördüğümüzde, betonarme olarak imal edilen su deposunun, perde duvarlarına dışarıdan baktığımızda bile, duvar boyalarında, kabarma, boya dökülmesi ya da sızıntı görmeyebiliyoruz. Bu bile, su deposunun izolasyon uygulamasının tam olarak kusursuz olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü su deposu içindeki su, belki de depo tabanından, yapının temeline doğru akmakta ve henüz perde duvarlara sorunu aksettirmemiş olabilir.

Bodrum katta yer alan bir su deposunun izolasyon zafiyetinin yarattığı etki

Eğer yapının içinde yer alan su deposu, içindeki suyu sızdırırsa neler olur?  Sızıntının yaratacağı su kaybı (para kaybı) herhalde en önemsiz konudur. Asıl olan, depo içinde yer alan suyun, yapının temeline inmesi ya da perde, kolon vbg. taşıyıcı sistemlere nüfus etmesidir.

Yapının taşıyıcı sistemi içinde yer alan bir su deposu

Bildiğimiz üzere yapılarımızın neredeyse tamamı betonarme olarak imal edilmişlerdir. Betonarme, beton ve çeliğin birlikte kullanılmasıyla elde edilen yapı malzemesidir. Betonarme elemanlar (kolon, kiriş, perde, döşeme vbg) yapıda, basınç, çekme, burulma gibi gerilmelere maruz kalırlar.  Betonarme malzemelerde, beton, basınç gerilmelerine, çelik ise çekme gerilmelerine karşı çalışır. Betonarmede, beton çeliğin, çelik ise betonun zayıflıklarını gidermektedir. Beton ve çelik birbirinden ayrılmaz bir ikilidir.

İşte tam bu noktada, betonarme elemanı suya maruz bıraktığımızda, betonun içinde yer alan çelik sudan etkilenmekte ve paslanma (korozyon) başlamaktadır. Korozyon, çeliği çürütmekte, zaman içinde çeliğin çekme mukavemetini düşürmektedir. Bu durumda, artık betonarme sistemin aynı performansı ( mukavemeti) gösteremeyeceği çok açıktır.

Tavan döşemesinin depo içindeki nemden etkilenip, korozyona uğrayan çelikler (donatılar)

Yapıların içinde ya da yapılarımıza yakın bir yerde imal edilmiş bir su deposunun, su yalıtımı, su izolasyonu KUSURSUZ OLMALIDIR.

Su deposunun içinde yapılacak su yalıtımı, tonlarca suyun yaratacağı basınca dayanmalı, bina oturmalarına ya da depremsel hareketleri karşılayabilecek esneklikte olmalı, bina ömrü kadar uzun görevini sürdürmelidir.

Su depolarının su izolasyonu, su yalıtımı konusunda ayrıntılı bir yazı hazırlayacağım.

Burak Tanrıver
İnşaat Mühendisi
www.mavidepo.com

© Copyright 2018 Mavi Depo Tüm hakları saklıdır.
web tasarım