• 0216 371 50 25 – 0533 654 01 70
  • info@mavidepo.com

Su Deponuz Var Mı?

Bir gün sahip olamayacağımızı düşündüğümüz her şeyi saklamak, biriktirmek, depolamak isteriz. Bazılarını başarır, bazılarını başaramayız.

Suyumuz, çeşmemizden, musluğumuzdan aktığı sürece depolamayı düşünmüyoruz. Ancak ya bir gün musluğumuzdan su gelmezse? En temel ihtiyacımızı nasıl karşılarız?

Su kaynaklarının yavaş yavaş tükenmesiyle birlikte, su saklama alanları daha fazla önem kazanmıştır. Artık hemen her binada, yapıda su depoları oluşturulmaktadır.

Fabrikalar için proses suyu, konutlar, okullar, alışveriş merkezleri, iş merkezleri için kullanım suyu, hemen tüm yapılar için yangın suyuna ihtiyacımız var. Doğal olarak, ihtiyacımız olan bu suyu, depolamamız gerekmektedir.

Su deposu yapının neresinde olmalı? Ne kadarlık bir hacmi olmalı? Nasıl, hangi malzemeyle imal edilmeli? Nasıl bir izolasyon yapılmalı? Statik hesabı nasıl yapılmalı? Bu soruların tek bir cevabı yok. Su depoları, yapının, kişilerin, kurumun ihtiyacına göre tasarlanmalı bu şartlara göre dizayn edilmelidir.

TS 1258' e göre (yayın tarihi Ekim 1983) konutlarda su ihtiyacı günde, kişi başı min.100 litre olarak belirlenmiştir. Ancak günümüzde, su tüketimlerimizin artması itibarıyla, bu tüketim miktarı min 200 lt'dir.

Bu öngörüden yola çıkarak, 20 dairelik bir konutta, toplam nüfusu 80 kişi olarak kabul edersek, 1 günlük su ihtiyacı 80 kişi x 200 lt = 16.000 litre'dir. Bu da 16 m3'lük bir su hacmine ihtiyaç var demektir. Unutulmamalıdır ki, bu tüketim sadece konuttaki kişilerin, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bahçe sulama, araç yıkama vbg. tüketimler dahil edilmemiştir.

Asıl soru, kaç günlük depolamaya ihtiyacımız var?

Parasal tasarruflarımız da buna benzer değil mi? Birikimimiz ne kadar? Hiç gelirimiz olmazsa, sabit giderlerimizi kaç gün, kaç ay, kaç yıl karşılayabilecek birikimimiz var?

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ed33392d3a48aa1_ek.pdf?dergi=159 linkinde Sayın Uğur Köktürk'ün yazısında belirtildiği üzere, New York'da kişi başı günlük tüketim 690 litreye varmaktadır.

Bu durumda, yukarıdaki örnekten devam edersek, 20 dairelik bir konut için, 3 gün boyunca suyun akmayacağı kabulu ile ihtiyaç 16 m3 x 3 gün = 48 m3 olacaktır.( İstanbul İmar Yönetmeliğine göre 9 m3 yeterli görülmektedir)

Şimdiye kadar üzerinde durduğumuz su depoları kullanım suyu depolarıdır. Diğer bir ihtiyaç ise yangın suyu depolarıdır. İstanbul İmar Yönetmeliğine göre kat alanı 800m2'den yüksek konutlarda, her katta iki yangın dolabı bulunmalıdır. Yangın suyu deposu da, her bir yangın musluğu için 400 litre olarak dizayn edilmelidir. Yine örneğimizden yola çıkarak, 20 dairelik, kat alanı 800 m2'den küçük 10 katlı bir konut için, yangın suyu deposu 10 musluk x 400 lt = 4.000 litre ( 4 m3) olmalıdır.

Su depoları, genellikle, binaların bodrum katında ya da bahçede konumlandırılmıştır.Yine imar yönetmeliğini dikkate aldığımızda, su depolarının, yapının taşıyıcı sisteminden bağımsız olarak yapılma zorunluluğu vardır. Ancak, pratikte gördüğümüz, su depolarının, bina kolon ve perdelerini içine alacak şekilde imal edildiğidir. Bu durumun yarattığı iki sakınca vardır. Birincisi, yanal yükler etkisi altında (deprem) su deposunun frekansı ile yapının frekansı arasında farklılık doğması, dolayısıyla yapıda burulma etkisinin göstermesidir. İkincisi ise, su deposunun, su yalıtımı zafiyeti sebebiyle, taşıyıcı sistemin korozyona uğramasıdır.

Taşıyıcı sistem dahil edilerek oluşturulan su deposu

Taşıyıcı sistem su deposunun içinde yer almakta

Korozyon

Su depoları, genellikle betonarme olarak imal edilmekle birlikte, sac, polietilen ya da modüler paslanmaz depolarla da sık sık karşılaşmaktayız.

Su deposu, yapının taşıyıcı sistemi dahilinde betonarme olarak inşaa edilmişse, bu depoyu iptal etmek bir çözüm olabilir. Taşıyıcı sistemden bağımsız yeni modüler bir su deposu ya da yapı dışına yine betonarme bir su deposu yapılabilir.

Paslanmaz, modüler su deposu

Ya da en azından, mevcut su deposunun su yalıtım uygulaması yapılarak korozyonun önüne geçilebilir. Mevcut su depolarının su yalıtımı konusunda ayrıntılı bilgi hazırlayacağım.

Burak Tanrıver
İnşaat Mühendisi
www.mavidepo.com

© Copyright 2018 Mavi Depo Tüm hakları saklıdır.
web tasarım